Peng! Peng! Peng!

Loveletters // 2012 // Installation / Amorces Bänder (Munition für Spielzeugwaffen), Hartfaserplatten / 72 x 123 cm

13.000 Schuss // 2011 // Amorces Bänder (Munition für Spielzeugwaffen), Hartfaserplatte, Rahmen / 101 x 92 x 6 cm